Paradigm Perfect Bass Kit

A Paradigm Perfect Bass Kit teremakusztika és mélyhang átvitel javító készlet

Még akkor is drámai javulást érhet el a hangzásminőségben, ha egyébként ideális helyre sikerült elhelyeznie a Paradigm mélynyomóját. A terem méretei, a hangzás szempontjából holt, süket pontok, a boltívek sok meglepetést okozhatnak, de a nagyobb bútorok tologatásával is önálló életre kelhet egy-egy helyiség, hangszerként „muzsikálhat” tovább, nemkívánatos szereplővé válhat az előadásban, elszínezheti a hangot, vagy jól hallható rezonanciákkal zavarhatja meg az előadás egységét. Sápadttá, erőtlenné, vagy épp ellenkezőleg, túlhangsúlyozottá, döngővé, tolakodóvá, természetellenessé válhat a basszus.

Minden ilyen esetre a Paradigm Perfect Bass Kit a megfelelő válasz …

A PBK nagyon más, mint minden eddig alkalmazott megoldás: A Paradigm Perfect Bass Kit haszná-latával a múlt ködébe vesznek a terem határoló falai, vagy berendezési tárgyai által a hangzásminőségre gyakorolt negatív hatások. Ez a gondos munkával kifejlesztett “mélyhangzás tökéletesítő” rendszer többféle módszerrel elemzi a mélynyomó viselkedését az adott akusztikai térben, majd a kapott eredmények alap-ján az optimális hangzás biztosítása érdekében a szükséges mértékben módosítja a készülék paramétereit. A lehető legjobb hangzásminőség elérése érdekében kínos pontossággal mérjük be a PBK mikrofonokat és az adott készlethez tartozó mikrofon egyedi kalibrálási adatait írjuk fel a PBK eszközhöz mellékelt lemezre.

A PBK az igen hatékony végtelenített impulzus átvitel (Infinite Impulse Response, IIR) szűrőket használ az egyedi szűrők mellett: Ez a megoldás minimális mértékűre csökkenti a rendszer késlekedési értékeit és a mérhető értékhatár közelébe szorítja le a jelfeldolgozási zajt. Az IIR szűrők sávszélességének korlátozása és az egyedi szűrők kialakítása együttesen azt eredményezi, hogy a szűrési folyamat során keletkező torzulások a hallhatóság, a kimutathatóság határa alá csökkennek.

A PBK több egymást követő mikrofonos mérést is lehetővé tesz: Az általánosan használt terem-akusztikai korrekciós rendszerek nagy részénél a kijelölt hallgató szék helyére helyezett mikrofonnal egyet-len méréssorozatot végez csak a rendszer. A PBK esetében a mérés a felhasználó által kiválasztott több pozícióból is elvégezhető (legalább öt ilyen mérést javaslunk, de a rendszer akár tíz mérést is engedélyez).

Sok “Room EQ” teremakusztikai korrekciós rendszerrel szemben PBK a csúcsszinteket és a legkisebb válaszjelet adó pontokat is figyelembe veszi a mérés során: A legnagyobb és a legkisebb jelszinteket egyaránt figyelembe véve sokkal pontosabb és természetesebb teremakusztikai jelleggörbét tudunk felrajzolni. Segítségével jobban be tudjuk állítani az erősítő részéről megkívánt felső teljesítmény-értékeket, javíthatjuk a jel/zaj arányt, a PBK segítségével optimális szélső értékeket tudunk meghatározni.

A PBK rendkívül pontos értékeket biztosít: A mérőrendszer részét képező PC-ben lévő 64 bites lebegő-pontos processzor végzi el a korrekciós görbék kiszámításához szükséges munka oroszlánrészét, ezzel a megoldással pedig érezhetően csökkenteni tudtuk a kevésbé kifinomult „kalkulátorok” használata esetén jellemző kerekítési hibák számát és mértékét.

Igen könnyen használható (már ami a felhasználói részét illeti): Három év intenzív kutatómunkája és fejlesztése eredményeként gyerekjáték egyszerűségévé vált a legjobb mélyhangzás, a „tökéletes basszus” megteremtése bármely akusztikus környezetben! Ehhez mindössze egy Windows XP vagy Vista alatt futó, legalább két szabad USB kapuval rendelkező számítógépre és természetesen a Paradigm Perfect Bass Kit készletre van csak szükség. A Paradigm készletben még a két USB kábelt is megtalálja: az egyikkel a mikrofont, a másikkal pedig a mélynyomót kötheti a számítógép USB aljzataihoz.

Hogyan működik ez a rendszer?

A Paradigm Perfect Bass Kit (PBK) készlete a sok tesztelő és szakember által a világ egyik legjobbjának tartott Anthem® Room Correction (ARC) teremakusztikai korrekciós rendszerből származtatott, a National Research Council (NRC, Nemzeti Kutatási Tanács) által folytatott kutatások eredményeire és felismeréseire alapozott rendszer. Az NRC célja az volt, hogy megtalálja a „teremben” az adott hangsugárzó (esetünkben a mélynyomó) számára ideális jelátviteli görbét, majd különféle megoldásokkal el is érje, hogy az adott hangsugárzó az adott helyiségben ezt az ideális jelátviteli görbét produkálja. Az egyedi algoritmusokkal és jelfeldolgozási megoldásokkal dolgozó PBK az első menetben akár több pontból is gondosan megméri a mélynyomó frekvencia átviteli képességeit, majd a terem mért akusztikai jellegzetességeit és a mélynyomóból kapott adatokat alapul véve kidolgozza az adott helyiségben a lehető legjobb mélyhangzást biztosító frekvencia átviteli jelleggörbét és úgy állítja be a mélynyomóba épített szerkezeti elemek működési paramétereit, hogy a mélynyomó ezt az ideális átviteli görbét produkálja. Egy-egy PBK készlettel legfeljebb négy Paradigm Reference mélynyomó finomhangolható az adott hangzástérben.

Hogyan teszi a PBK azt, amit tesz?

A folyamat első lépéseként a mélynyomóhoz és a mikrofonhoz csatlakoztatott számítógép mérőjeleket küld a mélynyomóra. Az így megszólaló mérőjeleket méri a terem különböző pontjaiba állított és gondosan kalibrált mérőmikrofon. A számítógép egy gondosan összeállított frekvencia lépcsősor megszólaltatására utasítja a mélynyomót, amely alapján nagy pontossággal meghatározhatóak a teremakusztika gyenge pontjai, azt megismerve pedig felsejlik, hogy hol, milyen módon kell a rendszernek beavatkoznia a mélynyomó működési paramétereibe. A lehető legpontosabb eredmény elérése érdekében legalább öt, legfeljebb 10 pozícióból ismételhető meg a méréssorozat. Az így nyert mérési adatokat a csatlakoztatott számítógépben menti el a rendszer, majd az abba épített 64 bites lebegőpontos jelfeldolgozó egység elvégzi a PBK program által kért számításokat, a kapott eredmény alapján pedig kidolgozza a megkívánt jelátviteli görbét. Ennek alapján módosítja a PBK rendszer a mélynyomó szerkezeti elemeinek működési paramé-tereit, eredményeként pedig audiofil megoldás születik a „terem”-problémák kiküszöbölésére.